VỊNH ĐÁ BA CHỒNG – Kha Tiệm Ly cùng quý thi hữu


  

 
VỊNH ĐÁ BA CHỒNG
 
Chẳng là Tô Thị, chẳng Nam Xương
Một dạ trung trinh mới lạ thường
Bốn tiết gió mưa gìn tứ đức
Ba tầng son sắt vẹn tam cương
Ngàn thu gió lộng bền gan đá
Năm lớp mây che vững mối giường
Sừng sững ngang trời, cao khí tiết
“Ba chồng”, ai bịa nghĩ mà thương!
 
                                  Kha Tiệm Ly

HỌA:


VỊNH ĐÁ BA CHỒNG
 
Thân đá ngàn đời chẳng thịt xương
Trơ gan tuế nguyệt lẽ phi thường
Cheo leo bốn cõi gìn non nước
Sừng sững một vùng giữ lãnh cương
Mây trắng ngang trời kê tựa gối
Cỏ hoa dưới đất phủ nên giường
"Ba Chồng'' nào thấy đành cam chịu!
Tiếng xấu miệng nguời có xót thương?
 
                                              Nhã My
                                       2/1994


ÔNG CHỒNG NÔNG DÂN
 
Chẳng phải Trạng Quỳnh, chẳng Tú Xương
Nông dân sông Cửu sống bình thường
Tam giang đáo thị, xuồng ba lá
Nhứt lộ hồi gia, ngựa một cương
Lúa tốt chiêm bao còn gắng sức
Đời vui mộng mị vẫn chung giường
Bình sinh đứng thẳng, không luồn cúi
Xứng đức ông chồng để vợ thương.
 
                                Lý Đức Quỳnh
                                    11/5/2021

 
TRAI THỜI LOẠN
 
Sĩ tử thề da ngựa bọc xương,
Nam nhi chí khí trọng luân thường.
Trượng phu đâu thể vô nhân cách,
Quốc phụ lẽ nào mất kỷ cương!
Chiến địa sẵn sàng chờ diệt địch,
Sa trường gối đất tạm làm giường.
Ngày về chẳng hẹn trai thời loạn,
Tiền tuyến hậu phương những tiếc thương.
 
                               Texas, May 11th 2021
                                      Hồ Công Tâm

 
GƯƠNG ĐÁ
 
Nắng sớm chiều sang nặng thấu xương,
Bao năm chống gánh thật phi thường.
Trung trinh Tô Thị gìn nhân đức,
Son sắt Nam Xương giữ kỷ cương.
Bão táp trọn lòng gan tánh đá,
Nắng mưa chặt dạ vững thân giường.
Ba Chồng gương sáng trang oanh liệt,
Chịu đựng muôn đời nghĩ thấy thương.
 
                                          Hồ Nguyễn
                                           12-5-2021
 
 
ÔNG BÀ TÚ XƯƠNG
 
Vang danh lều chõng đó thầy Xương (1)
Một vợ năm con chẳng phải thường
Thiếu phụ tảo tần, duyên Tú kép (2)
Gia sư dạy dỗ, ngựa buông cương
Tiếng tăm thiên hạ người hay chữ
Bầu rượu túi thơ chiếu trải giường
Liễn đối tôn vinh thầy viết đẹp
Nho phong khí khái thấy mà thương...!
 
                              Mai Xuân Thanh
                                 May 11, 2021
 
(1) "Lều Chõng" ngày xưa đi thi ra làm quan, ý nói là đi thi rất nhiều lần mà không đỗ
(2) Tú kép, Tú đụp, đi thi nhiều khoa không đỗ

 
VỊNH ĐÁ BA CHỒNG
 
Tô Thị đã không, không cả… Xương
Trơ như sỏi cuội - lẽ vô thường
Tháng năm từng trải tròn tâm huyết
Tuế nguyệt kinh qua vẹn kỷ cương
Đâu ngại con người làm biến chất
Chẳng lo thế thái phải thay giường
Và rồi giữ vững lòng chung thủy
Với nước cùng non rất mến thương.
 
                                         Thái Huy
                                           11/5/21
 
 
LỜI CHÀNG LƯU LINH
 
Lưu Linh giòng máu thấm vào xương
Dẫu thế ta đây vẹn ngũ thường *
Bốn hướng giai nhân... mơ lại nhớ
Ba miền rượu đế... tưởng càng thương
Gò Đen hơi thắm cay nồng mắt
Phước Lễ mùi thơm đẫm cả giường
Định Quán một chiều say luý tuý
Ba Chồng chẳng sợ... sợ gì cương ** !
 
                                Thy Lệ Trang
 
* Ngũ thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín
** Tam cương: Quân, Sư, Phụ
 
 
ĐỜI NGƯỜI
 
Thân mỏi nên cần phải luyện xương
Làm sao tồn tại để bình thường
Thể thao giờ đã hao nhân dáng
Đức độ nay đành trọng kỷ cương
Đá khóc vì phai màu cẩm thạch
Mơ tan bởi lạt mộng hoang giường
Thời gian hốt hoảng chờ năm tháng
Vãn cuộc, bia đời chép tiếc thương...
 
                               Utah, 11-5-2021
                                 Cao Mỵ Nhân

Comments

Popular posts from this blog

THẾ GIỚI KỲ THÚ: NHỮNG CON VẬT KỴ NHAU

DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI, ĐOẢN KHÚC 21 - 25 (TRONG 100 ĐOẢN KHÚC) – Thơ Khaly Chàm

ĐỌC "TÂM TRẠNG CỦA TRỜI" THƠ PHẠM ĐỨC MẠNH – Châu Thạch