CON ÔN DỊCH – Thơ Lê Phước Sinh


  


CON ÔN DỊCH
 
Dường như tất cả Đứng Phim
Trời trồng.
kể cả lạc quan Tình Yêu
Bông Hồng cũng chuyển gene Bông Trắng.
Báo in báo mạng
ì ầm một thời câu khách
vòng trên vòng dưới
đành thua cuộc
giảm số định kỳ
tệ hơn phải đình bản chẳng hẹn ngày tái ngộ.
Virus cầu gai
lên ngôi quảng cáo thời trang
che mũi bịt miệng sợ hắt xì
Nhà Thơ cạn nguồn cảm hứng
Nhà Văn khô khan ý tưởng
về vườn
đành viết vớ vẩn khuyết tật
lập bập
Con Covid chạy quanh
chơi trò quay số...
 
                                              Lê Phước Sinh

Comments

Popular posts from this blog

THẾ GIỚI KỲ THÚ: NHỮNG CON VẬT KỴ NHAU

DỌC ĐƯỜNG GIÓ BỤI, ĐOẢN KHÚC 21 - 25 (TRONG 100 ĐOẢN KHÚC) – Thơ Khaly Chàm

ĐỌC "TÂM TRẠNG CỦA TRỜI" THƠ PHẠM ĐỨC MẠNH – Châu Thạch